Beamer handleidingen

Hier vindt u handleidingen van de door ons gebruikte beamers die handige hoofdstukken bevatten waaronder:

  • Aansluiten van de beamer;
  • Gebruiken van de beamer;
    • Inschakelen / uitschakelen van de beamer;
    • Beeld aanpassen (o.a. zoomen en focussen);
    • Gebruik van afstandbediening en uitleg menu.
  • Eenvoudige problemen oplossen;
  • Grootte van projectiebeeld op een bepaalde afstand (belangrijk hoofdstuk!).
Basis beamer 1410x
Basis beamer 1410x
Standaard beamer 4210X
Standaard beamer 4210X
Standaard beamer 5100MP
Standaard beamer 5100MP
Ultra Short Trow S500WI
Ultra Short Trow S500WI
Short Throw S560T
Short Throw S560T
Full HD 7700
Full HD 7700
Full HD 7760
Full HD 7760
Evenementenbeamer
Evenementenbeamer